Body mass index

BMI neboli body mass index slouží k určování ideální hmotnosti k výšce člověka. Jeho hodnoty je nutné brát pouze jako informativní, protože nezahrnuje všechny individuální kritéria, jako je kostra a svalstvo. Proto hlavně u dětí a sportovců může být zavádějící.

 
 

Jeho výpočet je postaven na dělení hmotnosti v kilogramech a výškou v metrech na druhou. Výsledné číslo lze posléze přiřadit ke kategorii, do níž se řadíte.

BMI
Váhová kategorie
Zdravotní rizika
pod 18,5
podváha
nebezpečí anorexie
18,5 - 24,9
normální rozmezí
minimální
25   -  29,9
nadváha
středně vysoká
30   -  39,9
obezita
vysoká
40 a více
těžká obezita
velmi vysoká