Možné příčiny předcházející anorexii

Říci nějakou přesnou příčinu vzniku mentální anorexie není v lidských silách. Vždy se jedná o souhru několika faktorů, které ve svém následku propuknutí choroby způsobí. Svoji roli sehrávají biologické a genetické faktory, sociokulturní vlivy, emocionální faktory, vztahy v rodině a životní události.


Sociální a kulturní vlivy snad netřeba nikterak dlouze komentovat. Veškerá média nás denně zaplavují představou ideálu krásy. Již od malinka obdivují svoji Barbie pro její dokonalé křivky a je samozřejmé, že se chtějí i ony vyrovnat modelkám na přehlídkovém molu. Tento módní trend odstartovala v sedmdesátých letech 20. století modelka Twiggy, která sama trpěla anorexii. Při své výšce 170 cm vážila pouhých 41 kg. Tento trend sice již mírně poustoupil do pozadí, ovšem stále se na obrazovkách objevuje velké množství filmových hvězd, jenž byly nebo stále jsou spojovány s anorexii. To vyvolává pocity nespokojenosti s tělem a hmotností celkem. Nejlépe to vystihuje statistických 60%, což je číslo šestnáctiletých dívek, které nějakým způsobem zkoušeli držet dietu.


K anorexii jsou mnohem více náchylné ženy a dívky, v jejichž rodině se již nějaká porucha příjmu potravy vyskytla. Velký vliv má především postava matky, v níž se shlíží, a buď se snaží být jako ona, nebo právě naopak má obavy, aby také neměla sklon k obezitě. Toho se může snažit vyvarovat extrémními dietami, od nichž nemusí být daleko k anorexii.


Dívky, u nichž se mentální anorexie rozvinula, mívají často podobné povahové rysy. Zpravidla bývají tiché a bezproblémové dítě, jenž má respekt k rodičům. Často k nim až vzhlíží a neváhá obětovat své vlastní zájmy, aby vyhověla těm jejich. Chybí jim zdravé sebevědomí, i přesto že bývají oblíbené a povětšinou i úspěšné. Ve škole mívají výtečný prospěch z prostého důvodu, mají strach, že kdyby jedinkrát zklamali, tak ztratí přízeň rodičů. Trpí pocity, že jsou zahrnovány láskou pouze ve chvíli, kdy jsou úspěšné. Od nich jsou zvykle vodit za ručičku, a proto velmi těžce nesou situace, v nichž se ještě nevyskytli. To je naprosto neobvyklé k faktu, že bývají inteligentní s touhou po poznání. Až příliš tíhnout k perfekcionismu a mívají extrémní přístup k řešení situací. Zkrátka se řídí heslem všechno nebo nic. Samozřejmě, že toto přirovnání je pouze typický učebnicový příklad a v samotném životě tyto rysy formuje výchova, životní styl a působící sociální faktory.


I když dívka může vykazovat všechny vytčené parametry, neznamená to automaticky, že může tíhnout k anorexii. Ty pouze vytyčují skupinu lidí, kteří k ní mají mnohem větší náklonnost. Důležitým faktorem bývá spouštěcí událost, která je donutí obtížnou situaci řešit svým radikálním způsobem. Příjem jídla se pro ně stává jedinou věcí, kterou mohou mít plně ve své moci. Prozatím neexistuje nějaký jejich výčet. A popravdě ani nikdy asi nebude, každý má jinak silnou osobnost a někomu stačí nepříjemný rozchod, jiný těžce nese smrt někoho blízkého.